כרטיס צבעוני בנייני האומה ירושלים חלוקה לשתי גרפיקות שונות להפרדה בין אולם ליציע
כרטיס צבעוני לפי מקומות, היכל ארנה ירושלים בתוספת ברקוד והפרדה בין גושים לפי צבע ביקורת
כנס נשים בנייני האומה ירושלים-הדפסה דו צדדית

נשמח לתת לכם שירות